Enelzkey SR

born: January 01, 2016   |   sex: stallion   |   colour: bay   |   height: 1.71   |   studbook: --

ELDORADO VAN DE ZESHOEK TN  CLINTON  CORRADO I 
URTE 
BIJOU ORAI  TOULON 
RAMOURAI 
PENELZA Z  PAPILLON ROUGE  JALISCO B 
VERBOISE 
ENELZA  ALME 
ANELZA 

stallion

Approved for:   AES, BWP

Stud fee:   800,-

Sperm:   fresh,


Pictures Enelzkey SR