Dekvoorwaarden

 • Dekdiensten die plaatsvinden bij leden van de DSC-Group geschieden volgens de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN hengstenhouders.
 • Leden van de DSC-Group aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid voor schade, ziekte en /of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins. Paarden worden behandeld op risico van de eigenaar.
 • Sperma van onze hengsten kan dagelijks telefonisch tot 09.00 uur besteld worden. Bij het bestellen moeten de naam en levensnummer van de merrie en de naam en het adres van de eigenaar door gegeven worden. Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Via onze stations is sperma van alle S.W.S. stations verkrijgbaar.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdracht- en /of stamboekkosten. Alle gemaakte verzendkosten, als ook de verzendkosten van buitenlands sperma of verzendkosten van diepvriessperma, worden volledig aan de merriehouder doorberekend.
 • Paarden die naar ons station komen, dienen ge├źnt te zijn tegen influenza. Ook bent u al merrie-eigenaar verplicht het paspoort van de merrie bij u te hebben. Dit paspoort blijft bij ons zolang de merrie bij ons op stal is.
 • Indien het sperma bedoeld is voor embryospoeling dient dit bij de eerste bestelling direct te worden vermeld. Indien er een embryo gespoeld wordt, zullen er €250 aan kosten in rekening worden gebracht. Het resterende dekgeld wordt gefaktureerd bij een drachtige draagmoeder. Indien er geen embryo is gespoeld kan er opnieuw sperma worden besteld na overleg van een verklaring van de dierenarts over de negatieve spoeling.
 • Alleen de gecertificeerde inseminatiestations en/of een hengst exploiteren en tevens lid zijn van de Bond van Hengstenhouders, komen in aanmerking voor inseminatievergoeding.
 • Voor inseminatie met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes word een inseminatievergoeding door ons in rekening gebracht.
 • Mocht uw merrie toch niet drachtig zijn, dan ontvangen wij graag vóór 1 oktober 2020 een schriftelijke verklaring van uw dierenarts. Na deze datum vervalt de gustreductie.
 • Eventuele reclamaties over een factuur graag binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons doorgeven, na deze datum kunnen wij geen wijzigingen meer doorvoeren. Gegevens doorgegeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het dekgeld. Stallingkosten per dag € 7,5 per dag voor paarden, € 10 per dag voor merries met veulen en € 5 per dag voor pony's.
 • Veterinaire kosten voor begeleiding van de merrie en eventuele medicijnen worden rechtstreeks door de dierenarts doorberekend aan de merriehouder.